“Save energy...save your life!"

Giới thiệu về dự án

The GEF Grant for the CPEE Project is intended to support the vernment in achieving the energy efficiency targets of the national energy efficiency program through various delivery mechanisms, and three components described below... Chi tiết

Tin tức

Ngân Hàng Thế Giới Duyệt Khoản Vay 102 Triệu Đô-La Giúp Việt Nam Cải Thiện Hiệu Quả Năng Lượng Trong Ngành Công Nghiệp

  • WASHINGTON, D.C., ngày 14 tháng 4 năm 2017 - Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa duyệt khoản vay 102 triệu đô la Mỹ cho Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ nỗ lực của các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng....
  • Chi tiết

Phổ biến mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Thừa Thiên Huế

  • Ngày 14/4/2017, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam. ...
  • Chi tiết

Để thúc đẩy ESCO cần hoàn thiện thể chế

  • Cùng với sự phát triển của hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong những năm gần đây, tại Việt Nam, đã xuất hiện mô hình thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) tại các cơ sở sử dụng năng lượng thông qua các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO)....
  • Chi tiết

Tin tuyển dụng

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 139
Tổng số lượt truy cập: 189,997