“Save energy...save your life!"

Giới thiệu về dự án

The GEF Grant for the CPEE Project is intended to support the vernment in achieving the energy efficiency targets of the national energy efficiency program through various delivery mechanisms, and three components described below... Chi tiết

Tin tức

Cấp chứng chỉ quốc tế về thực hiện các hợp đồng hiệu quả năng lượng

  • Ngày 7/7, Viện đào tạo năng lượng quốc tế (IIET) đã tổ chức cấp Chứng chỉ quốc tế về thực hiện các hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC) cho 35 học viên của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng khu vực phía Nam, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nâng cao về mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO)....
  • Chi tiết

EVNSPC đạt được kết quả tích cực qua các hoạt động tiết kiệm điện

  • Năm 2015, thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá đa dạng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả....
  • Chi tiết

Khai thác tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng doanh nghiệp

  • Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) cùng các ngành hữu quan thành phố tích cực triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh thị trường...
  • Chi tiết

Tin tuyển dụng